מקור החוק

עמוד:13

עיינו בשמות יט ^ : 20-16 , א . ציינו את הקולות המוזכרים בקטע , ותארו את התחזקותם ההדרגתית . ב . ציינו את המראות המוזכרים בקטע , ותארו כיצד הם מתעצמים . ג . ציינו את הרגשות המוזכרים בקטע . למי הם מיוחסים ? למרות האימה הגדולה הנוכחת בפסוקים אלה , ולמרות האזהרות החמורות להימנע מלהתקרב אל ההר , מופיע במעמד זה רגש אנושי נוסף - הסקרנות . העס אמנם >? בועת מהמראות , אך כנראה גם סקרן "לחטוף הצצה " בבן-בריתו המסתורי . £ עיינו בשמות יט 25-21 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( במה פסוקים אלה מעידים על עוצמת הסקרנות של העם ? ביאורים שמות י : 0 1 r > ' : 21 pK tmiyn yjDnnJD IDDDH - 1 D "ה . ר . ס " כדי לתאר את העלייה על ההר " . תכן והפועל מבסא את האפשרות , שכדי לעלות על ההר צריך להרוס את סימון הגבול שנעשה . וייתכן שהפועל מתייחם לעתיד - העלייה על ההר תגרום להרס , לפגיעה בעולים . ךמבךנךט ואן ר"ן " , משה מנפיץ אח לוחות הבריח" , 1659 ) שמן על בד . ( ניפוץ 7 1 ר ! 1 ר ; הברית בעקבות רוטא העגל מתקשר לתפיסת הלוחות כחלק מברית . העם הפר את הברית בכך טעבד את העגל , ובתגובה "קרע י מ 1 ' < ה את ה"חוזה" - ג 11 א שבר את הלוחות וקבע בכך טאינם תקפים עוד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר