מקור החוק

עמוד:8

לחיים ( לכל אדם יש זכות לחיות , ( הזכות לחירות ( לכל אדם יש זכות להיות חופשי ועצמאי , ( והזכות לקניין ( לכל אדם יש זכות להחזיק ברכוש השייך רק לו . ( לדעת לוק , הבעיות במצב הטבעי החלו כאשר בני אדם פגעו בכל זאת זה בזה , והיה צורך להגדיר פיצוי . למשל , אדם אחד פלש לשטח של חברו ואכל את כל הביצים שהטילה התרנגולת האהובה על בעל השטח , וגם את התרנגולת עצמה . מה גובה הפיצוי המגיע לבעל התרנגולת ? כאן כבר לא היה מדובר כמערכת טבעית , והיה צורך במנגנון משפטי שיקבע חוקים ברורים בנושא . למרות הפערים העמוקים בין המצב הטבעי לפי הובס לבין מצב זה לפי לוק , שניהם סברו שכאשר בני האדם החליטו להפסיק את המצב הטבעי , הס כרתו "אמנה חברתית" - הסכם בין הקהילה לבין נציגיה . הסכם זה היווה , לדעתם , תשתית לכל החוקים שיצר הממשל לאחר מכן . הרעיון של "מצב טבעי " שאינו תלוי בספר חוקים כלשהו , אינו חידוש של הובס , לוק ובני דורם . רעיון זה בא לידי ביטוי כתרבויות שונות כבר מאות שנים קודם לכן . חז " ל , לדוגמה , הגדירו שבע מצוות שעל פי המסורת ניתנו לבניו של נח לאחר היציאה מהתיבה . לדעת חז"ל , מצוות אלה הן החובות הבסיסיות של כל אדם באשר הוא אדם , בלא הבדלי לאום ודת . 4 לפניכם "שבע מצרות בני נח , " כפי שהוגדרו בתלמוד הבבלי : " תני רבנן שבע מעות נצטוו בני ם 3 דינין [ להקים בתי משפט ! וברכת השם SSpS cj את היו עבודה זרה [ לא לעבוד / 066 * גיל י וי עריות a"pb i ei יחסי מין עם קרובי משפחה ] ושפיכות דמים [ לא להרוג ] וגזל [ לא לגנוב ] ואבר מן החי 1 לא לאכול איבר של בעל חיים שלא מת " . [ ( תלמוד בבלי " , מסכת סנהדרין , דף נו , עא ) א . לאילו תחומים שייכות המצוות שניסחו חז"לז ב . עיינו בעשרת הדיברות המופיעים כשמות כ , 17-1 , וציינו אילו מהתחומים המופיעים בהם באים לירי ביטוי גם בשבע מצוות בני נח / ג . לדעת לוק , יש תחומים שבהם יש לכל אדם זכויות טבעיות . אילו מתחומים אלה באים לידי ביטוי בשבע מצוות בני נח ובעשרת הדיברות ! הברית המכוננת את חוקי המקרא גם חוקי המקרא מבוססים על הסכם . ההסכם העומד בבסיס חוקי המקרא אינו הסכם בין בני אדם אלא ברית בין ה י לבין עם ישראל . החוקים הם חלק מהתנאים שהעם צריך למלא במסגרת הברית . ברית היא סוג של הסכם , חוזה בין שני צדדים . אולם כמקרא המושג "ברית" מבטא מחויבות עמוקה מאוד בין הצדדים , מחויבות שאינה קיימת ברוב ההסכמים בני זמננו . כיום אנחנו חותמים על הסכמים רבים בחיי היום-יום , למשל כשאנחנו רוכשים דירה או רכב , או כשאנחנו יוצרים שותפות עסקית כלשהי . בדרך כלל ההסכמים האלה מוגבלים לתחום שהם עוסקים בו . לדוגמה : הסכם לרכישת רכב מסדיר מה קורה במקרה שהקונה לא ישלם למוכר את כל הסכום , או מה יקרה אם יתגלה ? תלמוד בבלי - אסופה של דיונים , הרחבות ופירושים המבוססים על המשנה , שנערכה בידי יהודי בבל הרול במאה ה3- לספירה ונחתמה בסביבות שנת 500 לספירה . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר