פרק א חברה ללא גבולות

עמוד:12

כאמור , האידיאולוגיה הלאומית היא תופעה חדשה והיא מופיעה על רקע של שקיעת הדת והתערערות המלוכה המסורתית , שהיו מקור המשמעות , הסמכות וההזדהות בחברות המסורתיות . כתוצאה מתה ליכים של שינוי חברתי , עליית חברת השוק , ומוביליות חברתית בהיקף רחב , חדלו המבנים המסורתיים להוות בסיס לתחושת השייכות ולקשר בעל משמעות בין האנשים . האידיאולוגיה הלאומית הצליחה מפני שמילאה את החלל שהתהווה . הלאומיות מספקת לאנשים הזדהות המתגברת על כל הפערים החברתיים האחרים , בין אם הם מעמדיים , מקומיים , או תרבותיים . אנשים שנולדו במקומות שונים , אנשים שהתחנכו חינוך שונה , אנשים שיש ביניהם פערים של עושר , של השכלה , של מנהגים , יכולים להרגיש את עצמם , באמצעות ההשתייכות ללאום , כבני אותה קבוצה . הלאומיות מעגנת את היחיד מחדש בתוך מסגרת קולקטיבית אשר מקנה לו ביטחון ותחושת שייכות . ובאותה עת , היא אף מכשיר בעל עוצמה מירבית לגיוס חברתי ולהבאת האנשים לנכונות לתרום לחברה . בשל תחושתם הלאומית אנשים מוכנים לשלם מסים , ללכת להרצאות , ללכת לבתי ספר ולהת גייס לצבא ואפילו להקריב את חייהם למען הלאום . אך ללאומיות יש גם מחיר . על מנת שללאום תהיינה תרבות והיסטוריה משלו , צריך לקבוע מה שייך ומה אינו שייך להן . מי שקובע בדרך כלל בעניינים אלו הוא הקבוצה המשכילה , בעלת הכוח המדיני , זו שבאפשרותה לכפות את דעתה על שאר החברה . ההיסטוריה הלאומית היא היסטוריה "משוכתבת , " שבה נבחרים "האירועים החשובים , " והם מתוארים לאור תפיסתם של ההיסטוריונים הלאומיים . התרבות הלאומית היא תרבות סלקטיבית , שמגדירה כ"לאומי באמת" רק אותו חלק של היצירה התרבותית המקובל על בעלי התפיסה הלאומית . כתוצאה מכך , יש והאידיאולוגיה הלאומית תובעת מאנשים רבים לוותר על תרבותם האותנטית ולאמץ תרבות אחרת לגמרי , תרבות שונה משלהם , לפעמים אף זרה להם , משום שרק תרבות זו מוכרת כ"תרבותם הלאומית , " ורק דרכה הם משתייכים ללאום . יתרה מזו . על מנת שהלאום יהיה ריבוני בארצו , לפעמים עליו לשחרר אותה , ולפעמים לכבוש אותה . ארץ כרוכה במלחמות ובקרב נות . יש ועליך להרוג למענה שכנים , יש ועליך להרחיק בשבילה למקומות זרים ולהילחם שם באנשים שאין ל ך עמם דבר . וריבונות על ארץ פירושה — להקים מדינה . מדינה היא , בראש וראשונה , ארגון

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר