תוכן העניינים

עמוד:1

פתח דבר ספר זה הוא נוסח מקוצר של ,, ספר תולדות ההגנה" על שלושת כרכיו , הכוללים שמונה חלקים . צמצמתי את 4536 העמודים בספר המלא ל 520 עמודים בספר זה . כיצד הושג קיצור זה ? קודם כל הושמט האפרט המדעי — הנספחים , ההערות ומראי המקומות 1146 ) עמודים . ( לאחר מכן קוצר גם הטכסט , ובעיקר — פרקי רקע רבים הדנים בבעיות של מדיניות עליה והתישבות . עם זאת לא הושמטו עובדות ומאורעות הקשורים במישרים בתולדות ה " הגנה . " כן צומצם מספר האיורים . אם יבקש הקורא להרחיב קריאתו בנושא מסוים — יוכל למצא אותו בנקל בספר השלם לפי תוכךהעניינים המפורט אשר הובא כנספח לספר זה . כל הרוצה לבדוק את המקורות לכתוב בסכר , יימצאו אותם בהערות לספר תולדות ההגנה המלא . הנני רוצה לציין כי ב " קיצור" זה נשענתי בארבעה פרקים על דברים שנכתבו על ידי חברים אחרים בספר המלא , והם ח . ה . בן ששון ז"ל ( פרק ד ( ' וייבדלו לחיים יהודה הרשלג ( פרקים ב , ' ג ( ' ושאול אביגור ( פרק ה . ( ' תודתי נתונה לשני האישים שפעלו בכתיבת תולדות ההגנה מראשיתה , וסייעו רבות לגיבוש תוכנית הספר המלא , שהוא יסוד ספרנו זה , והם פרופ' ב . דינור ושאול אביגור , שליווה את ה " הגנה" בכל שלבי התפתחותה עד הפיכתה לצבא הגנה לישראל . יהודה סלוצקי

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר