תוכן-העניינים

עמוד:6

חלק ב : הכוחות הלוחמים 107 ד"ר מאיר פעיל . 1 ממאבק על ארץ ישראל למלחמה על ארץ ישראל . 2 109 הכוחות הלוחמים הערביים : מצבת הכוחות , ההיערכות וההתארגנות הצבאית . 3 118 מ"הגנה" לצה"ל : התארגנות הצבא הסדיר , היערכותו והתעצמותו 125 . . חלק ג : המערכה הצבאית : 30 בנובמבר 10-1947 במארס 151 1949 ד"ר מאיר פעיל . 1 המלחמה על הדרכים ועל הרצף ההתיישבותי ; ארבעת החודשים הראשונים של מלחמת העצמאות ( דצמבר -1947סוף מארס . 2 153 . ( 1948 מלוחמה זעירה ללוחמה סדירה : היזמה הצבאית לפני פלישת צבאות ערב ( אפריל-מאי 172 ( 1948 . 3 עד משבר : פלישת חמשת צבאות ערב ( מאי-יוני . 4 191 ( 1948 התנערות . מהפוגה ל "עשרת הימים" . 5 209 הכרעה צבאית ופשרה מדינית 236 מפתח הסימנים במפות 273 לוח כרונולוגי סינכרוני של האירועים העיקריים בתולדות מלחמת העצמאות 275 ביבליוגראפיה נבחרת 283 מפתח 293

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר