מבוא

עמוד:12

אוניברסיטת-אֵם 12 8 או הצהרתו של הפסיכואנליטיקן קרל יונג, שקבע כי ׳היהודי׳ טמא, ומבודד, מתנהל כטפיל מאחר ואינו יכול לחולל יצירה תרבותית משל עצמו אלא חייב 9 לצד השקפות ביקורתיות אומה תרבותית עליה יישען ותשמש לו פונדקאית . ופסימיסטיות אלה בנוגע להיתכנות השתלבותם של יהודים בעולם המודרני, 0 התקיימו תפיסות אנטישמיות שאייזנשטדט ראה בהן ׳חלקיות ומעוותות׳, מובהקות וברורות יותר שקנו אחיזה רבת-עוצמה בהנהגת רבים ממרכזי האוניברסיטה העברית הצטרפה הצטרפות התרבות והאקדמיה המובילים . 8 Weber, Ancient Judaism 9 בשנת 4 9 ערך קרל יונג השוואה בין ׳תכונות הנפש׳ הגרמנית והיהודית, במאמר מפורסם ׳על מצבה של הפסיכותרפיה כיום׳ שפורסם בכתב העת של החברה הרפואית הכללית הגרמנית לפסיכותרפיה . לדבריו, ׳היהודי, שהוא כמין נווד, עדיין לא יצר צורה תרבותית משלו וככל הנראה לא ייצור לעולם, מאחר שהאינסטינקטים והכישרונות שלו זקוקים כולם לאומה תרבותית פחות או יותר שתהיה פונדקאית להתפתחותם [ . . . ] התודעה ה״ארית״ בעלת פוטנציאל גבוה יותר מן התודעה היהודית ; זה יתרונם וחסרונם של נעורים [ כלומר : של התודעה הארית ] שעדיין לא נגמלו לגמרי מהברבריות . לדעתי, שגיאה גדולה שגתה הפסיכולוגיה הרפואית שהחילה קטגוריות יהודיות [ . . . ] בלא הבחנה על הנצרות הגרמנית והסלווית . משום כך הוסבר האוצר הגנוז היקר ביותר של העמים הגרמניים – מעמקי היצירה והאינטואיציה של נשמתם – כבִּיצה של אינפנטיליות בנאלית, ואילו קולי המתריע בשער נחשד עשרות בשנים באנטישמיות . חשד זה מקורו בפרויד . הוא לא הבין את הנפש הגרמנית יותר משהבינו אותה חסידיו הגרמנים . האם התופעה האדירה של הנציונל-סוציאליזם, שכל העולם צופה בה עתה בהשתאות, לא אילפה אותם בינה ? ׳ . מובא אצל : פרידלנדר, גרמניה הנאצית והיהודים , עמ׳ 0 ; קטע זה התפרסם בתרגום אחר גם אצל ירושלמי, משה של פרויד , עמ׳ 56 . 0 אייזנשטדט, הציוויליזציה היהודית , עמ׳ 6 . וולקוב, במעגל המכושף ; אלטמן, הוורד הלבן . בספרה של אלטמן מתוארות הנסיבות שהובילו להתפטרות המדען היהודי הנודע פרופסור ריכרד וילשטטר, כימאי אורגני וחתן פרס נובל לכימיה לשנת 5 9 , מאוניברסיטת מינכן . ההתפטרות הדרמטית התרחשה בשנת 4 9 , לנוכח שלוש דחיות של מינוי מדענים יהודים למשרות אקדמיות שעליהם המליץ, השלישית בהן של ד״ר ויקטור גולדשמיט . להלן שני ציטוטים בלשונו של וילשטטר, שהגיב להפצרות הרבות שיחזור בו : ׳אינני מתכוון להישאר בפקולטה שאינה מקבלת מועמדים למשרות פנויות בהתאם לכישוריהם אלא משיקולים גזעיים׳ . ובהמשך כתב גם : ׳כבשתי את רוחי בעוברי על פני המודעות המתנוססות ברחבי האוניברסיטה, ״אף יהודי לא יְלמֵד את הנוער הגרמני״ . קיוויתי כי האוניברסיטה, ובראש ובראשונה הפקולטה שלי, יעמדו בפני הזרמים העכורים ויישמו את ההומניות [ . . . ] הפקולטה חשובה לי [ . . . ] עם זאת, בנושא כה חשוב לי, איני מוכן להתפשר או לוותר, כפי שהתבקשתי לעשות . אני מחפש את חברתם של ידידים שיגידו לי : זכותך לפעול כפי שאמונתך מחייבת . פרט לכך, אני עייף . בפעם השלישית

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר