אוניברסיטת אם האוניברסיטה העברית בירושלים, 1967-1948