אוניברסיטת אם האוניברסיטה העברית בירושלים, 1967-1948

עמוד:4

המערכת האקדמית פרופ׳ אסתר מאיר-גליצנשטיין ( יו״ר ) , פרופ׳ גדעון כ״ץ, פרופ׳ דליה עופר, פרופ׳ פולה קבלו, פרופ׳ ניר קידר, פרופ׳ אורית רוזין, פרופ׳ זהר שגב עריכת לשון : גיורא נוימן הגהה : הדס בלום עיצוב, סְדַר ועימוד : שולמית ירושלמי ריכוז עריכה : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן התצלום בעטיפה : בניין המנהלה בקמפוס גבעת רם . צולם ב- 1 במארס 1959 . צלם : קורט מאירוביץ . באדיבות האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים באוניברסיטה העברית . עיצוב העטיפה : שי צאודרר אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו״ל . מסת״ב 4 - 129 - 510 - 965 - 978 דנאקוד 10021 - 1246 תש״ף © 2019 כל הזכויות שמורות למכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר