מודל FIT לקידום עבודה רב־מקצועית

עמוד:8

8 / / אנליזה ארגונית 26 כדי למקסם את ההשפעה על הלקוח ( Nancarrow, Booth, Ariss, Smith, Enderby, Roots, 2013 & ) . ארגונים רבים - עסקיים, טכנולוגיים, מדעיים, חינוכיים, רפואיים ועוד - מכירים יותר ויותר בחשיבותה של עבודה שיתופית בין אנשי מקצוע ממגזרים שונים, המוכוונת לחשיבה ולפיתוח כדי להתאים ( to FIT ) את המענים לקהלי היעד של שירותים או של מוצרים שהארגון מספק . יש הרואים בפיתוח עבודה רב-מקצועית את אחד האתגרים המרכזיים ביותר של עולם משאבי האנוש וכוח האדם במאה העשרים ( 2013 , . Aiello & Mellor, 2019 ; Nancarrow et al ) . במסגרות עכשוויות של חינוך והכשרה מקצועית, היכולת לעבוד בקבוצה נתפסת כחיונית ביותר כדי להשיג תוצאות וליצור תוצרים שלא היו מתאפשרים בעבודה הנעשית לבד ( & Alves, Marques, Saur, Marques, 2007 ; Hammond & Hammond, 2019 ; Jackson, 1996 ) . חשוב להכיר בכך שההשתתפות של אנשי מקצוע שונים בצוות רב-מקצועי - בין-מגזרי או בין-ארגוני - אינה מבטיחה פיתוח של תוצרים חדשים וחדשניים ( Fay, Borrill, Amir, Haward, & West, 2006 ; Jackson, 1996 ) או אף שיפור בתהליך קבלת החלטות ( Dorahy Hamilton, 2009 & ) . היעדרה של אינטגרציה בעבודת צוות רב-מקצועי אף משפיעה עד מאוד על הלקוחות, 'משתמשי הקצה' . 2 עבודה רב-מקצועית דורשת השקעה רבה מצד הארגון ומצד העובדים - החל משינוי התודעה והכרה בחשיבותה של עבודה אינטגרטיבית ועד פיתוח ותרגול של מיומנויות שיתופיות, כפי שיפורט בהמשך . לצורך להשקיע בקידום עבודה רב-מקצועית אינטגרטיבית יש כמה טעמים : מענה מותאם לצורכי משתמש הקצה - היכולת לגבש מענה מדויק ולהתאימו לצורכי לקוחות שונים ( tailor made ) תלויה באינטגרציה בין נקודות מבט שונות ( 2006 Jankouskas, Bush, Murray, Rudy, Henry, Dyer , & Sinz, 2007 ; Jones, ) . גיוון והכלה מאפשרים אינטגרציה בין אנשי מקצוע שונים המגיעים מקבוצות חברתיות ותרבותיות שונות ומבטאים היבטים שונים של צורכי הלקוחות ( גרינולד וחוביץ- פליישמן, 2018 ) . חדשנות - רעיונות חדשים נוצרים כאשר מתבוננים במצב מוכר מנקודת מבט חדשה . עבודה אינטגרטיבית בין אנשי מקצוע - שכל אחד מהם מביא את נקודת המבט שלו - מזמנת אפשרות כזו ; הסיכוי שיועלו תובנות חדשות ורעיונות חדשים וייווצרו פרקטיקות עבודה חדשות גובר במידה ניכרת בצוות רב-מקצועי ( ; 2007 , . Alves et al Fay, 2006 ) . קידום יעילות בעבודה - תיאום בין אנשי מקצוע שונים גורם לחיסכון במשאבים, מאפשר להימנע מטעויות ומוביל לתוצאות טובות יותר המותאמות לצורכי השטח . לעומת עבודה פרטנית, בספרות המקצועית עבודה בצוות נתפסת כבעלת פוטנציאל להיות אינטגרטיבית, להיות מוכוונת לצורכי הלקוח ולשפר את תהליכי קבלת ההחלטות ואת המבנה הניהולי ( 1996 Dorahy & Hamilton, 2009 ; Ovretveit, ) .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר