גיליון 26 / אנליזה ארגונית : כתב עת לייעוץ ארגוני

עמוד:1

כתב עת לייעוץ ארגוני | גיליון 26 ׀ פברואר 2020 / עורך ישראל כ"ץ מרכזת המערכת לינדה יעקב-שדה חברי המערכת מרב בוכבלטר תמר בליץ תמר גרוס נילי גור אריה צפנת מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר