מניפסטים: כתבים של אי נחת על סף המאה עשרים ואחת

עמוד:4

4 הקדמה מסת"ב 7 - 494 - 226 - 965 - 978 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מִזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר ועימוד : ספי עיצוב גרפי, באר-שבע נדפס בישראל — תשע"ט הספר יוצא לאור בסיוע : מועצת הפיס לתרבות ולאמנות חברי המערכת : אבידֹב ליפסקר, זיוה שמיר, יגאל שוורץ, חנן חבר עיצוב העטיפה :

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר