השפה העברית בראי חכמת ההיגיון

עמוד:4

מסת"ב 5 - 498 - 226 - 965 - 978 2018 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר : ספי עיצוב גרפי, באר-שבע נדפס בישראל — תשע"ט דפוס 'גרפית' בע"מ, ירושלים הספר יוצא לאור בסיוע : The Charles Wolfson Fund המכון למדעי היהדות ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק חברי המערכת : בנימין אברהמוב, יהודה ליבס, רון מרגולין, שלמה סלע, שרה קליין-ברסלבי, חיים קרייסל, אבי שגיא

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר