תוכן עניינים

עמוד:6

ניסיונות ראשונים לרכישת אניות ולהקמת חברות ספנות עבריות 91 שיטות הדיג והמדיניות הבריטית בתחום הדיג ; קבוצות הדיג היהודיות הראשונות ; הדיג היהודי בכנרת בשנות העשרים : החלום ושברו ניצני התארגנות לספורט ימי והכשרה מקצועית ימית 111 הקמת 'הסתדרות מלחים עבריים' ; הקמת מחלקות ים באגודות הספורט ; הקמת אגודות הספורט הימי סיכום 121 פרק שלישי : הרחבת הפעילות הימית היהודית בארץ-ישראל, 1934 – 1939 פתיחה 123 נמל חיפה 124 חנוכת נמל חיפה החדש והגידול במספר הפועלים היהודים ; הגעת הסלוניקאים לחיפה ; כניסת פועלי הקיבוצים לנמל חיפה ; יחסי פועלים יהודים - ערבים בנמל חיפה ופרוץ 'המרד הערבי' בשנת 1936 ; התגברות הפעילות היהודית בנמל חיפה לאחר פרוץ 'המרד הערבי' הקמת נמל תל אביב 145 תכניות קודמות להקמת נמל בתל אביב ; ציוני דרך בהקמת נמל תל אביב, 1936 - 1940 ; המשמעות הסימבולית של הקמת נמל תל אביב הופעתן של חברות הספנות הפרטיות העבריות 163 ' חברת ארץ-ישראל לספנות בע"מ' ; 'לויד ימי ארץ-ישראלי בע"מ' ; 'חברה לשירות ימי עתיד בע"מ, חיפה' ייסוד 'מחלקת הים והדיג' של הסוכנות היהודית 179 הקמת 'נחשון', החי"ל ו'בית הספר הימי' ; רכישת ספינות הדיג הממוכנות הראשונות ; הקמת יישובי הדייגים הראשונים התגברות הפעילות באגודות הספורט 208 פעילות המחלקות הימיות ; אגודת 'זבולון' המאבק הפוליטי בין שמאל לימין בתחום הימי 215 הקמת בית הספר הימי של תנועת בית"ר בצ'יוויטווקיה, איטליה ; רכישת ספינת האימונים 'שרה א' והגעתה ארצה סיכום 225

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר