בשער

עמוד:13

] 13 [ בשער * סוגת הביוגרפיה בחקר ההיסטוריה זכתה לתשומת לב רבה בספרות ובכתבי עת מחקריים שנבחנו בהם היבטיה השונים והאתגרים שעימם החוקר 2 ״ביוגרפיה אמורה לעורר מחשבה וראייה מעמיקה, ולהיות מתמודד . השראה לפעילות יצירתית . כדי להיות נאמנה למציאות, להנחות ולגרות יש להציג את האדם על הפגמים שלו בצד מעלותיו, את המגרעות כמו 3 היא עצמה לא חשבה שחייה שלהאת הסגולות״, אמרה סאלד לידידתה . ראויים לביוגרפיה . סיפור חיים חודר גם לתהומות הנפש . סאלד הייתה אישיות חידתית ורבת - ניגודים ; היא נאבקה על השגת שוויון זכויות לנשים, אבל לא עמדה על הזכויות שלה במקומות שעבדה ופעלה בהם . הלהיטות, התושייה והנחישות שאפיינו אותה בפעילותה הציבורית היו חסרות בחייה הפרטיים . האהבה הנכזבת האחרונה שהתנסתה בה הייתה טראומטית . סערת הנפש והדיכאון ששקעה בהם נמשכו שנים אחדות והידרדרו למשבר עמוק . עד שהצליחה להתעשת והחלה במרוץ חדש בפעילותה הציבורית . סאלד זכתה להערכה רבה, אולם גינוני כבוד ושררה היו זרים לה . היא גייסה סכומי עתק למימון מפעליה, אך לא לקחה מעולם עבור עבודתה שום פרוטה מהקופה הציבורית . היא חיה בצניעות שגבלה בסגפנות, רוב חבריה לא ידעו ממה התקיימה . שמה של הנרייטה סאלד יצא למרחוק ; בארצות הברית, בארץ ישראל ובמדינות רבות הייתה מנהיגה נערצת, אולם אף שהייתה מוקפת ידידים רבים, הרגישה בדידות מתמדת . דרמות וטרגדיות שחוותה בחייה הותירו בה כאב עמוק שלא הרפה ממנה, ותחושת החמצה אישית תססה בה . ידידה יהודה 2 קימי קפלן, עמרם בלוי : עולמו של מנהיג נטורי קרתא , יד יצחק בן - צבי ומכון בן - גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן - גוריון בנגב, שדה בוקר 2017 , עמ׳ 20 - 26 ; אניטה שפירא, ״מסתורי הביוגרפיה״, אלפיים , 8 ( תשנ״ד ) , עמ׳ 225 - 240 ; אביבה חלמיש, ״מה מנסים הביוגרפים לעשות״, בתוך : אמיר הורביץ ואחרים ( עורכים ) , העבר ומעבר לו : עיונים בהיסטוריה ובפילוסופיה שי לאלעזר וינריב , האוניברסיטה הפתוחה, רעננה תשס״ו, עמ׳ 219 - 244 ; אלי שאלתיאל, ״הביוגרף הרומנטיקן : על ביוגרפיה והיסטוריה״, עיונים בחקר התרבות , 2 ( 2013 ) , עמ׳ 186 - 196 ; Stephan B . Oates ( ed ) , Biography as High Adventure : Life Writers Speak on Their Art, University of Massachusetts Press, Amherst 1986 . Rose Zeilin, Hebrietta Szold, Record of Life, The Dial Press, New York 1952 3

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר