א. הלשון העברית וספרותה החדשה

עמוד:10

שתתקיים באירופה ספרות חיה , כתובה בלשון קדומה , באחת מלשונות - שם , שלסי דבריהם , הן עומדות במדרגה שפלה מן הלשונות ה « ריות , שבהן מדברים וכותבים כמע & כל עמי - » ירוטח , והן רק הן מסוגלות — ; לפי דעת המסופקים — לקרוא שמות לכל הצרכים של הזמן ההווה ולתת אפשרות להאדם הנאור לבט < 1 את כל הגיתות-לבו במילואם , בלא להתעקל ולהתפתל ובלא שום לחץ ודחק מחמת תוסר מלות וביטויים . על הטענות הללו אני רוצה להשיב בפרסות כסי היכולת , תוקרי - הלשון החדשים מחלקים את הלשונות בכלל לשלוש מחלקות ראשיות . שמתאימות אל שלוש תקופות לינגווייססיות , שהרושם של כל אחת מהן עוד ניכר בלשונות השלמות והמפותחות ביותר — בלשונות מן המחלקה השלישית \ א ) לשונות בעלות הברה אחת או לשונות A nvn ' b ? שמלותיהן אינן משתנות לעולם והמשפטים וההתייחסויות נבנים בהן על - פי סידור - המילים , בלא שום קישור ביניהן , ועד - ידי שימוש בשתי מלות נפרדות ובודדלת להוראה ידועה אחת , למשל , לשון - הסינים , הטיבסנים , ועוד ; 2 ב ) הלשונות המךבקוית או המשלבות , 3 שהן בונות את הצירופים זנסיות - היהס , הקניין והפעלים על - ידי הלקי - דיבור שונימ , שמתדבקים ומשתלבים במלות העיקריות או , יותר נכון , בשרשים , למושג אחה בלא שיפסידו את מובנם העצמי , שיש להם כשהם באים כמלות בפני עצמן . י למשל , הלשונות של הפינים . התורכים . ההונגארים , ובן גם לשונם של ההוםנסזטים ושל שאר פראי-אםריקה *; וג ) הלשונות המנ * ט , 6 ת 1 שמציינות את יחם - הנושא אל הנשוא , את 1 וםי הנוכח והנסתר , את מספר היחיד והרבים , את מיני הזכר והנקבה , ועוד , על -ידי חלקי - מלים קצרים , שלכשעצמם אין להם שום מובן , או על - ידי שינויים ' באותיות-השורש עצמן . 0 בתקופה הליבבוויםטית האחרונה עומדות רק שתי המשפחות של . Eta & gelbi odcr isolierende Sprachen ; Janguesmonosy I qulabi rs ou isolantes ( 1 2 ) בסיבית , למשל ' = djtn איש 1 סת r נקנה urn ; nH ~ fa — ; 7 & = nu - djin \ , niaN = fu - mu ; DK ^ הורים ו = yuan — לחוק = kin % קרוב — t pniD = yuan - kin 1 = to דמון ן = tu - djin ^ -- - dj in » נשיט . Zusammenf ii gende oder a 9 Q ^ ut ' nierende Sprachen ; langues lutinagg antes ou ( 3 . agg ! om ^ ra n tes 4 ) בתורכית ' למשל - xn ^ r חלק ממלה , שהוראתה " הרכה - " oda - . בית odalar t = ביזדהרבה = בתים = ^ — 1 תוך ו = odada בית חרך - בבית = sev - mek - , » הב 1 > = me ז ובכן " sevmemck לא אהב 0 שנ » - , Fleetjere nde , loflectionale Spracben ; laiigues a flexion ou inflSctives ( 5 , v \ rvniK . i ( 6 תי Xt , at הן , כשהן לק * מן , חסרות כל מובן וערכן מרובה רק כשהן מתחברות « ל הפעלים כרי לסמן את ד " זמן , המין והמספר - למשל : ת — םקוד , » ר . ב — תי , ' 1 « , Keb ' fe \ am - at למשל , 335 מן ^ sen

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר