הלשון העברית לשון חיה

עמוד:א

יוס ף קלוזבר הלשון העברית - לשון חיה החייאתה של הלשון העברית על יסודות מדעיים הוצאה שנייה ' מתוקנת ומעובדת מעיקרה ועד הלשון העברית בסיוע מוסד ביאליק שעל יד הסוכנות ו 7 דוודית לאוץ ישראל ירושלים ר " ח אל 1 ל תשיט

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר