הקדמה בית המקדש השלישי

עמוד:11

מכול את הדיאלקטיקה הפנימית הקיימת בקבוצות אלו : מחד גיסא מדובר בקבוצות בעלות תפיסה עצמית אליטיסטית ומהפכנית של אוונגרד , ומאידך גיסא האחדות הלאומית היא שתאפשר את המהפכה החזונית , ולשם כך מבקשים חבריהן להביא את בשורתם לאומה ולכן פעילותם נושאת אופי מיסיונרי . מסיבה זו הם נאבקו בשעתו לקבל הכרה ציבורית , וראו במחקר אקדמי על אודות פעילותם כלי לקבלת הכרה ולקידום חזונם . קושי אחר שנתקלתי בו היה זיהויי עם ' אנשי המקדש ' או להפך - עם מתנגדיהם . סוגיה שהאנתרופולוגית האמריקנית פיי גינסבורג ( Ginsburg ) מכנה ' מקרה הזהות המוטעית ' ( גינצבורג . ( 1993 סוגיה זו שבה ועולה תדיר במקרים שמתקיים ויכוח ציבורי או פוליטי סביב נושא המחקר וכאשר החוקר , נושא המחקר והקוראים חולקים סביבה חברתית משותפת . המציאות היום יומית הקשה ופוליטיקת הזהויות הדורסנית המצויות במדינת ישראל מקצינות ומפשטות התייחסות לכל מצב נתון לקטגוריות של השתייכות או עוינות חד משמעית , בבחינת ' הלנו את אם לצרינו ? ' . היותי יהודייה וישראלית עשה אותי לחלק משדה המשחק - המחקר . ולמרות הקושי העצום שכמה מסיבותיו מפורטות לעיל , בחרתי במכוון במחקר בעל אופי אתנוגרפי שכן כוחו נעוץ , בין השאר , באפשרות לדון בת כ נ י ם הגלויים העולים מעבודת השדה ובאלה העולים מתיאור ה צ ו ר ה שהם מקבלים בה ביטוי , כפי שעולה למשל מעיצוב הטקסים ועיצוב מחזורי המקדש . הדיון בזיקות הדמיון וההבדל שבין התכנים לצורה שהם מתגלמים בה יכול להעמיק את הבנת המתחים וריבוי הרבדים העומדים בבסיס תפיסת העולם המוצעת . יתרה מזאת , תיאור הצורה עוקף את ההתנגדויות למושא המחקר הן אצל החוקר והן בקרב קוראיו , ופעמים אף ממיסן . נושא המחקר לובש פנים קונקרטיות מורכבות . אין הוא רק קולב לרעיונות טובים או רעים . פעולותיו של מושא המחקר מלמדות על מערך מורכב של התייחסויות . מתוך כך הוא מאפשר את קיומו של דיון שאינו כבול בהכרח לתבניות זהות ושייכות חברתית קיימת . המחקר , ובעיקר זה הכרוך בעבודת שדה וקשר אישי עם אנשים חיים , מביא את העוסק בו להתמודד עם שאלות אתיות הנוגעות לרמת המעורבות בשדה ומתייחסות לגבולות האמון והחשיפה ; וכן שאלות של זהות עצמית אל מול ' האחר ' , הבנת שונותי שלי למולו , ומתוך כך חשיפת פערים בהגדרת הזהות האישית ( גורביץ ' . ( 2007 מהמורות המחקר ומשמעויותיו מצטלבים לא אחת עם נפתולי החיים ומאירים אלה על אלה . לעתים מדובר בפינות אפלות , ופעמים אחרות הן מאירות ומסבירות פנים . באחת מפינותיו של מבוך מראות זה נתקלתי בשאלת יחסי שלי אל המקום הקדוש , אל מושא המאוויים של האנשים שמחקרי נסב עליהם . האם יש ביכולתי לנקוט עמדה אנליטית מרוחקת כצופה , מדווחת ומפענחת ? האם אני יכולה

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר