דוברי רוסית צעירים בישראל: ניצניה של מחאה אתנית

עמוד:8

מבוא בחמש שש השנים האחרונות עלה על סדר היום הציבורי בישראל נושא הזהות והשייכות של בני השכבה הצעירה מקרב העולים מברית המועצות לשעבר , המכונים ' בני דור וחצי' ( . ( Remennick 2003 לאחרונה התפרסמו כתבות רבות בעיתונות הישראלית בעברית וברוסית ( הכט ; 2 . 1 . 2015 פרתום ; 31 . 1 . 2016 קרופקין ; 3 . 4 . 2015 רוזנר 12 . 11 . 2014 ) וכן ראיונות של המהגרים הצעירים בטלוויזיה ואף הוקרן הסרט התיעודי הישראלים החדשים בכיכובו של ' מר טלוויזיה ' חיים יבין . ביולי 2014 התכנסה ישיבה של ועדת העלייה , הקליטה והתפוצות בכנסת לדיון שיוחד כולו לפעילות בני דור וחצי של העולים דוברי רוסית , ובשנת 2016 הוקמה בכנסת השדולה להעצמת דור וחצי של ישראלים דוברי רוסית . ביוני 2015 נערך כנס מיוחד במכללת רופין לציון 25 שנים לעלייה הרוסית , וחברים מקבוצת ' דור ' 1 . 5 בלטו בנוכחותם ובהשתתפותם בקבוצות הדיון השונות . כל אלה עוררו ויכוח ער ודיון ציבורי , אם בכתבות בעיתונים ואם בתגובות בפייסבוק , על מידת השייכות והישראליות של נציגי קבוצה זו ועל זהותם החברתית . אחד הקולות הבולטים שנשמעו , שחיים יבין בין השאר מייצגו בסרט , הוא קול האשמתם ב ' היעדר ישראליות ' וב ' חוסר רצון להשתלב ולהיטמע בחברה הישראלית ' , בלשון תפיסת כור ההיתוך הישנה . מנגד טענו מקדמי האג ' נדה של רב תרבותיות ופוליטיקת הזהויות החדשה , כי הישראליות עצמה השתנתה שינוי מהותי וכי בני דור וחצי הם ישראלים לכל דבר . לטענתם , שימור התרבות הרוסית סובייטית בישראל אינו פוגע בקולקטיב היהודי , להפך — תרבות זו מוסיפה לו על עושרו התרבותי . ישראלים צעירים דוברי רוסית הקימו עמותות , קבוצות פייסבוק והתארגנויות חברתיות מתוך מטרה להצהיר על קיומם ולתבוע לעצמם מקום ראוי במרחב הציבורי בישראל . עם ארגונים אלה נמנים ארגון ' פישקא ' בתל אביב , קהילות מקוונות ופיזיות כמו ' דור , ' 1 . 5 ' הורים לצברים ' ( עמותה שהקימה ויקה שטיימן לפני ארבע שנים , המשמשת כתובת למשפחות דו לשוניות של עולי ברית המועצות לשעבר בתחומי תרבות וזהות יהודית עכשווית , ובעיקר מארגנת טיולים ומציינת חגים יהודיים וישראליים ) , ‘ דורות ' ( ארגון קהילתי של יוצאי קווקז בשדרות ) , ו ' רוסיות בלי חוש הומור וחבריהן ' ( קבוצת פייסבוק שהקימה הפעילה לנה רוסובסקי לפני שנתיים וחצי , והיא עוסקת בביקורת פמיניסטית על סטראוטיפים מגדריים כלפי נשים ממוצא רוסי ) . נוסף על כך , ביוני 2015 ניסחה התארגנות נוספת מקרב בני דור וחצי עשר תזות של ‘ ישראל הרוסית ' באתר חדשות ישראלי ברוסית , ‘ יזרוס ' ( י , ( izrus בהמשך הקימה מכון לחקר העלייה הרוסית . למרות ההבדלים בין הגופים 1 במאמר זה אנו נוקטות לסירוגין מונחים של עלייה והגירה ומכנות את הצעירים דוברי הרוסית הן כעולים הן כמהגרים , כפי שמקובל בסוציולוגיה הישראלית כיום . שני המונחים רלוונטיים לתופעה המתוארת ומתאימים למגוון היבטיה . 2 ערוץ . 2015 , 10 http : // izrus . co . il / obshina / article / 2015 - 06 - 19 / 28019 . html 3 ( אוחזר ב . ( 23 . 11 . 2016

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר