הקדמה

עמוד:8

לעקרונות פעולה וליעדים בית - ספריים ברורים שמועברים ומוטמעים באמצעות כמה פרקטיקות עיקריות , כך ש״התאוריה המוצהרת״ הופכת ל״תאוריה בשימוש״ במציאות היום - יומית , לאקלים בית - ספרי אכפתי תומך . הפרק התשיעי , פרי עטו של ח׳אלד עראר , בוחן את הדינמיקה הרגשית שחוות מנהלות בתי ספר במערכת החינוך הערבית במהלך הקריירה הניהולית שלהן מתוך התמקדות ברגשות שהן חוות בכל שלב ושלב . מהניתוח עולה כי בשלב הכניסה לתפקיד עולים רגשות של לחץ , איום , מצוקה ואתגר ; בשלב ההתבססות בתפקיד ניכר שהמנהלות חשות רוגע , משתמשות בהומור ומציגות מבע פנים “ נכון״ ; ובשלב מתקדם הן נוטות להביע אמפתיה , חמלה ודאגה לשימור ההישגים החינוכיים . מסקנתו של המחבר היא כי חקר הדינמיקה הרגשית בשלבי הקריירה השונים עשוי ללמד אותנו על טבעם ועל ביטויים של רגשות בכל אחד משלבי הקריירה של מנהלות בתי ספר ולהדגיש את תרומתם לניהול בית הספר ולאיכות האינטראקציה ביניהן לבין מורים בבית הספר . בפרק העשירי מציגה מירב אייזנברג את תופעת הבדידות בקרב מנהלות גן בישראל , תופעה שחקרה בעבודת הדוקטור שלה בהנחייתי . 25 גננות שהשתתפו בראיונות עומק הציגו את תחושת הבדידות המקצועית שלהן כרגש דינמי , שעשוי להשתנות במהלך הקריירה . לשם כך מוצע בפרק זה מודל תאורטי שחושף לראשונה אסטרטגיות מקצועיות ואסטרטגיות רגשיות שהגננת נעזרת בהן כדי להתמודד עם הבדידות המקצועית בעבודתה . תוצאות המחקר מלמדות שהאסטרטגיות האפקטיביות ביותר הן אלה המקצועיות הכוללות הישענות על מקורות כוח מקצועיים ושימוש בכישורים מקצועיים בעלי היבט מנהיגותי . בפרק האחד עשר מציגה ניצה שחר תכנית בין - תחומית וחוץ -קוריקולרית שנלמדת במכללה למורים ומעוררת תגובה רגשית לצד תגובה קוגניטיבית . התכנית מתמקדת בשני צירים : בציר פדגוגי גלוי , שמתמקד בעקרונות פדגוגיים ודידקטיים ובאסטרטגיות לתכנון לימודים אינטגרטיבי ודינמי ; ובציר סמוי , שמתמקד באלמנט הזמן ובתאריך העברי והלועזי כיסוד מארגן . התגובות הרגשיות של הסטודנטיות נאספו במשך כמה שנים מתוך שימוש בעקרונות המחקר האיכותני בגישה שתואמת חקר מקרה . ממצאי המחקר מראים שלושה שלבים רגשיים שמשולבים בהם מנגנון רגשי , מנגנון הכרתי וחוויה של גילוי עצמי . בשלב הראשון בולטת סערה רגשית שכוללת רגשות כמו תסכול ובושה עקב חוסר ידע בנושאים היסטוריים ולאומיים ותחושת בורות ; בשלב השני מתעוררת גאווה מקצועית , ומאפיינות אותו עוררות , סקרנות ותשוקה לדעת ; ובשלב השלישי מורגש גילוי עצמי שמתאפיין ברגשות של גאווה , הנאה ורצון לשנות .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר