הקדמה

עמוד:5

הקדמה עם בוא האביב של שנת 2012 התכנסו אנשי חינוך מכל רחבי הארץ לצוות חשיבה שכותרתו “ היבטים רגשיים בהוראה ובניהול בית ספר״ בהנחיה של ד״ר היילי רוזנבלום ושלי . בכלל המתכנסים היו מורי מורים ממכללות לחינוך , פסיכולוגים חינוכיים , דוקטורנטים בבתי הספר לחינוך , מורים בבתי ספר ופנסיונרים של מערכת החינוך . כולם היו מודאגים מאוד מהדגש הרב המושם בימינו על הישגים לימודיים ועל מדידתן של תפוקות לימודים בדמות מבחנים משווים ובין-לאומיים . זאת ועוד , רבים חשו כי במקביל ל״חגיגת הבחינות ומדידת ההישגים״ , שקיבלה הכרה בדמות הקמתה של הרשות למדידה ולהערכה במשרד החינוך בשנת , 2005 ניכרת התעלמות מרכיביו הבסיסיים ביותר של תהליך החינוך בבית הספר , בין היתר הרגשות השזורים באינטראקציות בין מורים לתלמידים בכיתה או הרגשות הטבועים בקשר בין המנהל למורים . רגשות בעולם העבודה זכו לעדנה מחקרית מאמצע שנות התשעים כשהוגי דעות וחוקרים מתחום הארגונים הבינו כי הסתרה שלהם בעולם המקצועי לא רק שאיננה מיטיבה עם הארגון , כמו שהאמינו רבים , אלא פוגעת באפקטיביות שלו ובמורל של עובדיו . ספרות זו , שתוצג במאמר הפותח את הספר , קראה לחקור את הבעתם של רגשות בעבודה ואת דרכי הוויסות של תחושות שעובדים חשים במגוון מצבים . באופן לא מפתיע זלגה ספרות זו גם למחקר על אנשי חינוך , וחוקרים החלו להתחקות אחר רגשותיהם של מורים ומנהלים בעתות של שינוי חינוכי , משבר ארגוני , בעיות משמעת עם תלמידים ועוד . חברי צוות החשיבה עסקו אפוא בספרות על רגשות בארגונים בכלל ובארגוני חינוך בפרט , וקשרו בינה לבין חוויותיהם האישיות בבית הספר ובינה לבין מחקריהם . פרקי הספר הם תוצר של השיחות שהתקיימו בצוות , לעתים כחלק מהסדנה שניהלה ד״ר היילי רוזנבלום , ולעתים כחלק משיחות על מאמרים שהציגו המשתתפים . כל משתתף שרצה בכך תרם מפרי עטו לספר וחווה את תהליך הכתיבה האקדמי - דיאלוגי מול העורך . עבודתם של הכותבים מחולקת לשלושה שערים : השער הראשון עוסק ברגשותיו של המורה מכמה נקודות מבט ; השני ברגשותיו של מנהל חינוכי , מנהלי בתי ספר ומנהלות גן ; והשלישי מקשר בין התפתחות מקצועית של פרחי הוראה לבין רגשות בעבודת המורה . הפרק הראשון , פרי עטי , מסרטט את התפתחותה של הספרות התאורטית והמחקרית על רגשות בעולם העבודה בכלל ובארגוני חינוך בפרט . מהמחקרים

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר