תוכן העניינים

עמוד:4

פרק : 12 רגשות הכעס והשלכותיהם על בניית הבנה עצמית ואמפתיה אצל פרחי הוראה | שרון עזריה ...................................................................... 333 פרק : 13 קידום מקום הרגש בחינוך ובהכשרת מורים | היילי רוזנבלום .......... 353 אפילוג | יזהר אופלטקה ................................................................................. 381 על אודות המחברים ....................................................................................... 385 תקציר באנגלית .............................................................................................. 387

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר