תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה ............................................................................................................... 5 שער ראשון – מקומם של הרגשות בעבודתו של המורה בבית הספר פרק : 1 המחקר על רגשות בהוראה ובניהול חינוכי : סוגיות עיקריות , כיוונים עתידיים | יזהר אופלטקה ..................................................................... 15 פרק : 2 היבטים רגשיים בעבודת הצוות החינוכי בתכנית “ תפנית״ להעלאת הישגי תלמידים בבחינות הבגרות | עידית נופר ................................. 42 פרק : 3 הדחקת רגשות בקרב מורים : מופעים וגורמים | דפנה זילברמן - שמש , יזהר אופלטקה 67 ............................................................... פרק : 4 תחושת המסוגלות של המחנך , תמיכתו הרגשית בתלמידיו ותחושת השייכות שלהם | מיכל לוי - קרן 89 .......................................................... פרק : 5 פגיעה נפשית - רגשית של מורים בתלמידים | אסתי ארואס ................ 120 פרק : 6 שיח רגשי ומורכבותו בשעה הפרטנית : מחנכות בבתי ספר מספרות ומדברות על הנושא | ניצה שוובסקי ................................................ 159 פרק : 7 השפעתו הרגשית של דיאלוג חינוכי בנושא הסיפור המשפחתי על המורים , על התלמידים ועל ההורים | עירית לצטר ................................... 190 שער שני – היבטים רגשיים בעבודתו של המנהיג החינוכי פרק : 8 מנהיגות חינוכית מובילת אקלים של דאגה אכפתית בבית הספר – חקר מקרה | חנה קורלנד 219 .................................................................. פרק : 9 דינמיקה רגשית בקריירה של מנהלות ערביות בישראל | ח׳אלד עראר ................................................................................................... 254 פרק : 10 אסטרטגיות רגשיות ומקצועיות בהתמודדותן של מנהלות גן עם רגש הבדידות המקצועית | מירב אייזנברג ................................................ 279 שער שלישי - רגשות והתפתחות מקצועית פרק : 11 מבושה לגאווה : היבטים רגשיים , פדגוגיים , תרבותיים ואינטרטקסטואליים בתהליך הלמידה של סטודנטיות להוראה | ניצה שחר ........ 309

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר