רגשות בהוראה ובניהול בית ספר

עמוד:2

Emotions in Teaching and Educational Leadership Editor : Prof . Izhar Oplatka עורך : פרופ׳ יזהר אופלטקה , אוניברסיטת תל אביב הוצאת הספרים של מכון מופ " ת : עורכת ראשית : ד " ר יהודית שטיימן עורכת לשון וטקסט : קרן גליקליך עורכת לשון אחראית : עדי רופא עורכת גרפית ומעצבת העטיפה : מאיה זמר -סמבול ציור הכריכה : אפרת גל -נור מתוך : סדרת 360 ( מעלות ) - סדרת ציורים עגולים , צנטריפטליים , על נייר , 80 X 60 , 2013 עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר ששולב בספר ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות . אם אלה יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . מסת " ב : -978 965 - 530 - 150 - 2 © כל הזכויות לתמונות וליצירות שמורות ליוצרים © כל הזכויות שמורות למכון מופ " ת , תשע " ח / 2018 טל ' : http : // www . mofet . macam . ac . il 03 - 6901406 דפוס : אילון הפקות בע״מ

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר