מבוא

עמוד:9

במסענו אל מאה שנות גן הילדים נת ַנו את דעתנו לגורמים המשפיעים על השינויים בפרדיגמה בארבעה היבטים : ( 1 ) היבט הפילוסופיה החינוכית שהושפע בעיקר מהתפתחותן של תאוריות פסיכולוגיות ; ( 2 ) היבט מדיניות החינוך הלאומית ; ( 3 ) היבט מדיניות הכשרת הגננות ; ( 4 ) היבט היישום , כלומר השתקפותם של שלושת ההיבטים בעבודה החינוכית בגן הילדים . אלה הם הכלים השלובים של התיאור הדיאכרוני של גן הילדים לדורותיו . מרגע היוולדו של מוסד החינוך לגיל הרך הוא הוצג בצירוף המרגש ' גן ילדים ' , והאישה המופקדת על החינוך בגן הילדים זכתה לכינוי ‘ גננת ' . כינויים אלו — ‘ גן ילדים ' ( תרגום שאילה מן הגרמנית ) ו ' גננת ‘ — מטפוריים מטבעם , משום שיש בהם בסומ ֶת של רעננות , פרחים , פריון , צמיחה , יופי וכדומה , הנמנים עם תכונותיה הסמנטיות של המילה ‘ גן ' במשמעה הדנוטטיבי , וממילא עם אלה של המילה המכנה את האדם המופקד על הגן - ‘ גַּנָּ ן ' . מטפורות אלו ביטאו היטב את התפיסות ואת האידאולוגיות החינוכיות של האבות המייסדים של גן הילדים , שאמנם היו גברים , אבל הועידו את המקצוע לנשים . בהשראת הצירוף המטפורי ‘ גן ילדים ‘ והשם ‘ גננת ' חיפשנו עוד אנלוגיות ואפיונים שיבטאו את השינויים בנוגע לתפיסת המחנכים את הילד . שינויים אלו חלו בעקבות זרמים פילוסופיים , אידאולוגיות ותורות שונות שהתפתחו במשך השנים בפסיכולוגיה ובחינוך ונדונו בשיח המקצועי של הקהילה המדעית . שיח זה התבסס על מחקרים , על תאוריות ועל אמ ִיתות ( אקסיומות ) חדשות , ונתן ביטוי גם לשינויים במערכת החינוך בישראל . כל אחד ואחד מן האנלוגיות והאפיונים שמצאנו משקפים את תפיסת הילד בראי החברה הישראלית בתקופותיה השונות , ומבטאים את שאיפותיה בדבר חינוך ילדיה הרכים ואת מימושן במוסד החינוכי גן הילדים . העיקרון המארגן הקבוע של החינוך בגן הילדים בארץ ישראל לדורותיו הוא מרכזיותו של הילד בתהליך החינוכי . זהו עקרון יסוד , זהו המסד הפדגוגי , זו אבן הראשה של תורת הגן ושל תרבות גן הילדים העוברות מדור לדור . משום כך כל כותרות הפרקים מתחילות במונח ‘ ילד ' . לצד עיקרון קבוע זה מתקיימים , כאמור , עקרונות משתנים המתוארים בצירופים שונים שהילד הוא חלק מהם . באמצעות הצירופים המשתנים אנו מבקשות להורות על הגוונים בתפיסות ובמגמות השונות בנוגע לגן הילדים , בלי לאבד את נקודת האמצע של מסלול הח וּ גה החינוכית : הילד .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר