מאה שנות גן ילדים בארץ ישראל

עמוד:2

ועדת הפרסומים של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות : אביגד וונשק , אביבה חלמיש , חנה יבלונקה , טוביה פרילינג , זאב צחור , דניס שרביט עריכת לשון : רוית דלויה הגהות : הדר פרי עיצוב העטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד : שרה לוי ריכוז עריכה והבאה לדפוס : סמדר רוטמן אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : -978 965 - 510 - 085 - 3 © 2012 כל הזכויות שמורות , תשע "ג למכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן גוריון בנגב נדפס בארט פלוס , ירושלים

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר