פתח דבר

עמוד:11

. 1 ערעור המובן המקובל של דימויים , אוביקטים , פרקטיקות , מוסדות ומנגנונים שהוצגו עד כה כהכרחיים וטבעיים , באופן שחושף את הממד השרירותי שלהם . . 2 ביקורת על משטרי מבט שפועלים במסווה של ניטרליות , אף שבפועל הם מהווים חלק ממערכת תרבותית , פוליטית וחברתית דכאנית ומפלה . . 3 הענקת משמעויות חדשות לאוביקטים חזותיים שנוצרו במסגרת משטרי מבט ישנים , משמעויות החורגות מגבולות הידע , הדיסציפלינה או ההקשר שבתוכם נוצרו והובנו האוביקטים האלה . . 4 הכרה בכך שהמבט כבר אינו תחום ומוגבל לראות רק את מה שסומן עבורו מראש כראוי למבט . . 5 יצירת אוביקטים חדשים למבט וזיהוי של " ישים " חדשים כמושאים ראויים למבט , מחקר , עיון , דיון והענקת מובן . במילים אחרות , מתן תשובה חדשה לשאלה במה אני מכירה כ " יש " שהוא אוביקט חזותי בעל משמעות . ג . מ ה ב ס פ ר ? שעפ : 1 תין ייצוג ממסחי לרפרופמנס דבפני : בפתוב דזוביב מז ‘ ופיב ומינופיב בשער הראשון של הספר בחרנו להעמיד זה לצד זה שני סוגים של ביקורת חזותית המתייחסים לשני סוגים של תופעות חזותיות : ייצוג ופרפורמנס . הסוג הראשון הוא ביקורת המתמקדת בייצוג חזותי מז ‘ ורי הנעשה בחסות ממסדית . הסוג השני הוא ביקורת העוסקת בתופעות מינוריות וברגעים של פרפורמנס חתרני המתקיימים במרחב החזותי . ביקורת זו מתמקדת בבחינת האפקטיביות של כוח לא ממסדי במובהק , המגיע מלמטה ואף הופך את התרבות החזותית המז ‘ ורית למינורית . בחרנו לפתוח את הקובץ במאמרה של אריאלה אזולאי תנאים צילומיים : בזיזה , ארכיונים ודמות המסתנן , משום שהוא מציג בבירור את המשוכה הראשונה שאותה צריך לצלוח מחקר חזותי ביקורתי מקומי : הזרה של התנאים הראשוניים שהורגלנו לראות מבעדם . תוך דיון בניסוח חוקי הארכיון של מדינת ישראל בשנת , 1948 מונכחת במאמר המסגרת האידיאולוגית האתנוצנטרית שעיצבה את המבט של המחקר הישראלי על ההיסטוריה . בשונה מן המאמרים שבאים אחריו , המאמר אינו דן במקרה ספציפי

הקיבוץ המאוחד

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר