תוכן העניינים

עמוד:9

תוכן העניינים פתח דבר 13 עם הספר מאת דניאל שפרבר 15 על " דאורייתא " ו " דרבנן " מאת שלום רוזנברג 17 מבוא 21 חלק א : הקטגוריות " דאורייתא " ו " דרבנן " 25 תרשים : 1 מבנה תורה שבעל פה על פי הרמב " ם 26 תרשים : 2 מבנה תורה שבעל פה על פי הרמב " ן 27 דעת הרמב " ם 28 דעת הרמב " ן 29 המחלוקת בתפיסת התורה : חוקה מאת ה ' או רצון ה ' ? 30 חלק ב : מדרש ההלכה - הרמב " ם והרמב " ן 37 פרק א : מעמדו ההלכתי ומקורו ההיסטורי של מדרש ההלכה 38 א . מעמדו ההלכתי של המדרש היוצר - דאורייתא או דרבנן ? 38 ב . מדרש ההלכה : מסורת וחידוש 46 פרק ב : היקף המשמעות של הכתוב ודרך ההיסק של הדרשה 54 א . הסברו של הרמב " ן : המחלוקת בהבנת הביטוי " אין מקרא יוצא מידי פשוטו " 54 ב . מדרש ההלכה : כללי היסק או כללי פרשנות ? 57 ג . מדרש ההלכה : אנלוגיה או אינדוקציה ? 62 ד . מידת הוודאות של הדרשה 64 ה . לשון הקודש וכתבי הקודש : בין תפיסה מיסטית לתפיסה רציונליסטית 77 פרק ג : המחלוקת בתפיסת ההתגלות 85 א . מתן תורה : מאורע חד פעמי או התרחשות מתמדת ? 86

המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר