הקדמה - הלן תומס

עמוד:11

החברה והתרבות בנוגע להבניה ( construction ) ולייצור של שונות ושל ייצוג , שהתעוררו בעקבות סדרה של התערבויות תיאורטיות ומתודולוגיות , ושמדרבנים את העניין בחקר הגוף בשנים האחרונות . כוונתי המקורית הייתה לפתוח בחקרי מקרים של מחול ולהתקדם מהם אל הניתוח החברתי והתרבותי של הגוף . כוונה זו התבררה כמסורבלת מדי , והיא הניחה מעט ידע מוקדם על חקר המחול והגוף . יתרה מזאת , העובדה שחקר המחול הוא תחום צעיר יחסית במונחים מחקריים פירושו שחסרה לו קשת רחבה של חקרי מקרים שישמשו לו תשתית , וזאת בשונה מדיסציפלינות מבוססות יותר . בסופו של דבר , החלטתי לפתוח בבעיית הגוף בתיאוריית החברה והתרבות ולהתקדם משם כלפי חוץ , אל עבר שאלות הקשורות לניהול של מחקר אתנוגרפי , ומשם לחקרי מקרים מובהקים של מחול . הספר מחולק לשניים : החלק הראשון עוסק בגוף בתיאוריית החברה והתרבות . הוא עובר בהדרגה מהתמקדות בחקר הגוף בחברה בחלק , 1 גופים תרבותיים , לחקר הגוף במחול בחלק , 2 מחול , הגוף ותיאוריית תרבות . כוונתי כאן להכשיר את המחול ככלי לחשיבה על הבעיות הקשורות לדרכים שבהן הגוף מומשג באופן כללי בתיאוריית החברה והתרבות , שמתוארות בחלק . 1 בה בעת , אני מקווה להראות גם שהמחול מציע ביקורת תרבותית וחברתית , כמו גם כר עשיר ויחסית לא – ממופה לחקר של גופי תרבות . פרק 1 מתמקד בבחינת הגישות לגוף לפני שהוא נעשה תחום עניין מרכזי בשנות השמונים . הפרק מציע כרונולוגיה קצרה וסלקטיבית של ההתפתחות הלא – אחידה של חקר הגוף באנתרופולוגיה ובסוציולוגיה . הוא גם מתאר את המונחים , את התפניות ואת הדקויות של הפולמוס בין שתי השקפות חשובות על הגוף : תיאוריית ההבניה החברתית ( social constructionism ) והיסודנות ( . ( foundationalism תיאור זה כרוך בבחינה של ההפרדה בין התודעה לגוף במסורת השלטת של המחשבה החברתית המערבית , כמו גם של מתן העדיפות לתודעה על פני הגוף .

הוצאת אסיה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר