תוכן עניינים

עמוד:ז

– ENA 3209 . 5 + 3210 . 4 - 5 . 3 ר ' יעקב הכהן משגוביא [ 606 - 596 ................................................................... ?[ א . פירוש על מסכת כתובות ח ע " ב . ב . פירוש קבלי לצורת האות ס ' . ג . חלק מתשובה על פירוש הגמרא בקידושין לא ע " ב . – ENA 1628 . 3 . 4 ר ' יחיא בן יוסף צאלח ( מהרי " ץ ) .................................................................................... 613 - 607 ב ' תשובות בעניין " סירכא של אומא " שנדבקה לצלעות ולאחר הבדיקה נחתכה האומא ונמצאה בה מחט כנגד הסירכא . מפתחות מפתח לחיבורים מהספרות הרבנית .................................................................................. 630 - 617 מפתח אישים .............................................................................................................. 634 - 631 מפתח מקורות 667 - 635 ............................................................................................................ מפתח לעזים 669 - 668 .............................................................................................................. מפתח מידות , משקלות ומטבעות ........................................................................................... 670 מפתח מקומות ............................................................................................................ 673 - 671 מבוא אנגלי xv - i .....................................................................................................................

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר