תוכן עניינים

עמוד:ה

תוכן עניינים קיצורים ביבליוגרפיים התשובות שבכתבי היד כרך ב – מצרים , תורכיה , תשובות אנונימיות , תשובות נוספות ג – מצרים – ENA 2639 . 18 . 1 ר ' דוד בן זמרא ....................................................................................................................... 455 - 449 בעניין כשרותו של גט שנשלח מהעיר פמגוסטה שבקפריסין , שהסופר כתב בו את שם העיר בשתי תיבות " פמא גושטא " . – ENA 3390 . 17 + ENA 2607 . 26 . 2 ר ' דוד בן זמרא [ 466 - 456 ......................................................................... ?[ בעניין שני שותפים שפירקו שותפות וערכו ביניהם חוזה שהסדיר בינם את חלוקת הרכוש ופריעת החובות העתידיים . אחד השותפים החליט לעכב את מסירת הרכוש השייך לחברו , עד שזה יספק לו בטוחות להבטחת חלקו בפירעון החובות העתידיים . – ENA 2365 . 13 - 14 . 3 ר ' יהודה חאמי ................................................................................................................ 486 - 467 בעניין קטנה שמינתה את אביה להיות שליח קבלה לגיטה , והאב טוען שקיבל את הגט כדי לזכותו לה – האם הגירושים חלים . ד – תורכיה – ENA NS 61 . 2 . 1 ר ' שלמה הכהן [ 491 - 489 ................................................................................................................ ?[ בעניין אדם שהודה שקיבל הלוואה , אך טען שהחזירה באמצעות שליח . המלווה טען שקיבל רק חלק מסכום ההלוואה , והשליח לא זכר דבר . – ENA 3009 . 16 . 2 ר ' חיים שבתי 504 - 492 ......................................................................................................................... בעניין יהודי שקנה שפחה שטבלה לשם עבדות וחי עמה בחטא . אם ראוי להענישו והאם רשאי לשאת אותה , ואם לאו , האם חייב לגרשה . ה – תשובות אנונימיות א . מצרים 516 - 507 ....................................................................................................................................................... ENA 2896 . 35 - 38 . 1 בעניין תושב מצרים שכתב צוואה זמנית לפני שעלה לארץ ומת , והיורשים מערערים על הצוואה . 521 - 517 .................................................................................................................................................................. ENA 3193 . 1 . 2 בעניין פרשת הגט של משה קודייסי , שיצא עליו ערעור שהוא פסול מחשש " גט מעושה " . 527 - 522 ............................................................................................................................................................... ENA NS I . 54 . 3 בעניין סוחר שהוציא שטר מודעה שסיפק סחורה בכפייה תמורת שטר חוב חסר ערך .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר