תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 הארץ ויהודיה נריה גוטל מעמדה ההלכתי של סוריה בימינו : בין שיקולים טקסטואליים לשיקולים פוליטיים 21 אייל זיסר יהודי סוריה תחת שושלת אסד – סיום שהוא התחלה 37 רחל נוי תולדות היהודים בכתיבה האקדמית הסורית 55 היסטוריה רבקה פוטשבוצקי הדימוי החזותי של אברהם בבית הכנסת בדורה - אירופוס כטקסט היסטורי המשקף חברה שומרת מצוות 81 דותן ארד עדה מיוחסה ברורה : המוסתערבים בדמשק במאה השש עשרה 95 לאה בורנשטיין מקובצקי שבתאים ושבתאות בקהילת חלב – מקורות וגילויים חדשים 131 ירון איילון התמודדות הקהילות היהודיות בדמשק וחלב עם אסונות טבע במאות הי " ז והי " ח 155

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר