האשכנזים המרכז נגד המזרח

עמוד:4

חברי המערכת : אבידב ליפסקר אלבק , זיוה שמיר , יגאל שוורץ , חנן חבר הספר יוצא בסיוע : הקרן ע " ש יצחק עקביהו , אוניברסיטת בר אילן זכויות לקטעים המצוטטים בספר שמורות לבעלי הזכויות © הזכויות לציטוט מתוך השיר " חולם בספרדית" מאת אהוד מנור שמורות לבעלי הזכויות ולאקו "ם © הזכויות לציטוטים מתוך תמול שלשום מאת ש " י עגנון , שוקן , ירושלים ותל אביב תשכ " ב , שמורות להוצאת שוקן מסת " ב 978 - 965 - 552 - 721 - 6 © כל הזכויות בעברית שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן ולהוצאת כנרת , זמורה ביתן , דביר , אור יהודה אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד : כנרת , זמורה ביתן , דביר , מוציאים לאור בע "מ ההגנה 10 אור יהודה 6022410 נדפס בישראל - תשע "ד

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר