תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמת המחבר 7 מבנה הספר 11 פרק . 1 מבנים אקולוגיים , תרבותיים והיסטוריים 16 . 1 הארץ , טופוגרפיה ואקלים 16 . 2 אפיונים דתיים : זידיה ושאפעיה 18 . 3 מבנים שבטיים : החאשד והבכיל 22 . 4 הגורם החיצוני : עות ' מאנים ובריטים 25 פרק . 2 בנתיב המסורת : האמאמות הזידית ( 31 ( 1948 - 1904 . 1 שלטונו של יחיא : דתיות ושבטיות 32 . 2 צמיחתן של קבוצות חברתיות חדשות 45 פרק . 3 תקופת המעבר , בין מסורת למהפכה ( 49 ( 1962 - 1948 . 1 מרידות וניסיונות הפיכה 49 . 2 המדיניות הבריטית בדרום : פדרליזם , יתר מעורבות ומלחמה עם תימן 52 . 3 מהפכת הקצינים : קצה של האמאמות 62 פרק . 4 שנות השישים : עידן המהפכות 67 . 1 מהפכה בצפון : מאמאמות לרפובליקה 67 . 2 הרפובליקה של סלאל , 78 1967 - 1962 . 3 הדרך למהפכה בדרום : סוף העידן הבריטי 89 פרק . 5 צפון - תימן ודרום - תימן : גיבוש ומאבק ( 100 ( 1978 - 1967 . 1 צפון - תימן בשלבי מעבר ( : ( 1978 - 1970 אל - אריאני , אל - חמדי ואל - ע ' שמי 101 א . נשיאותו של אל - אריאני : ספטמבר – 1971 יוני 106 1974

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר