תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים גיא בן - פורת יוסי יונה בשיר בשיר מבוא : מדיניות ציבורית וחברות רב - תרבותיות - סדר יום מחקרי חדש 7 שער ראשון : חינוך אילנה פאול - בנימין רוני ריינגולד רב - תרבותיות במוסדות להכשרת מורים : בין מדיניות מגובשת ליוזמות מקומיות 39 אימן אגבאריה מרי תותרי לא על הרצון הטוב לבדו תחיה הרב - תרבותיות : סטודנטים ערבים במכללות להכשרה להוראה בחינוך העברי 69 מיה נגב מדיניות רב - תרבותית בחינוך לקיימות 94 איתן שיפמן שינויים בחלוקות הנהוגות במערכת החינוך : בין רב - תרבותיות להסדרים אד הוק 131 שער שני : תרבות נפתלי שם טוב פסטיבל עכו ורב - תרבותיות : התנגדות , מדיניות וקהילה מארחת 155 יוסי יונה נפתלי שם טוב העולם כולו על הבמה : תיאטרון לאומי בחברה מרובת זהויות 193

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר