מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות

עמוד:4

Public Policy and Multiculturalism Editors Bashir Bashir Guy Ben - Porat Yossi Yonah עורכת ראשית : טל כוכבי עורכים מדעיים : עדו ליטמנוביץ , אסף שטול טראורינג עורכת לשון : חמוטל לרנר מפיקה אחראית : יונה רצון מסת " ב : ISBN 978 - 965 - 02 - 0780 - 9 © תשע " ו , הוצאת מכון ון ליר / הוצאת הקיבוץ המאוחד © 2016 by Van Leer Institute Press / Hakibbutz Hameuchad Publishing House דפוס " חדקל " בע " מ , תל אביב

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר