תוכן עניינים

עמוד:6

שער רביעי : חברה אזרחית 103 : 13 לעג הפילוסופים 105 : 14 איגרת לדוד מאמריקה 110 : 15 קיביצער , לא מה שחשבתם 122 : 16 להוציא את הראש מהחול , להוציא חול מן הראש 130 : 17 השוויון נותר יתום ? 144 שער חמישי : ציונות אזרחית 151 : 18 ציונות אזרחית 153 אפילוג 160 תודות 163

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר