תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים פתח דבר 5 אהרן ארנד על פרשנות האחרונים לפירוש רש " י לתלמוד 11 תמימה דוידוביץ הערכת דמויות מקראיות בספר בראשית לאור פרשנות רש " י : קין , ישמעאל , יעקב ועש ָ ו 27 לאה הימלפרב היקרויות " נס " בפירושיו של רש " י למקרא : היבטים פילוסופיים ותאולוגיים 51 יהונתן יעקבס " אינם דרך ארץ לפי חכמת דברי בני אדם או כפי ' הפסוק " : עקרונות פרשנות הפשט על פי רשב " ם 65 אבינועם כהן על פירושו של רש " י למונחים החריגים בשימושם בתלמוד הבבלי 83 ברק שלמה כהן לבחינתו של כלל תלמודי אחד בפירושו של רש " י לבבלי ) " אמר רב פלוני משמיה דרב אלמוני " ( 93 חננאל מאק פירוש ר ' שמעיה לפיוט על עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם 111 יונתן מוס באיזו שפה למד רש " י ? רמזים מפירושו לתלמוד 139

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר