תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 פרק ראשון : טיבם של הנישואין 9 פרק שני : נישואין אסורים 23 פרק שלישי : קידושין , חופה וכתובה 30 פרק רביעי : גמירת הדעת לנישואין 39 א . טיבה של גמירת הדעת 39 ב . הטעות 44 ג . האונס 50 ד . דבר שלא בא לעולם 51 ה . חרש שוטה וקטן 52 ו . התנאים 53 ז . קידושין לאחר זמן 57 פרק חמישי : החובות והזכויות בנישואין והכתובה 61 א . טיבם של חובות הבעל והאשה 61 ב . החובות בזמן הנישואין 67 ג . זכויות הבעל בנכסי האשה 75 ד . החובות לאחר גמר הנישואין 87

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר