סדר הפרקים

עמוד:6

התזמורת האנדלוסית מול תזמורת רשות השידור : נזק המיסוד ורווח הפריפריה 75 דת וחילון 77 המוביליות והיחס המשתנה לטריטוריה בה ממוקם הערבי 78 המדיה וטריטוריית הספר : המקרה של ערוץ " בריזה" בלווין , 78 2004 - 2000 ) 4 ) הפיוט בין מזרח למערב 81 פואטיקה 85 ) 1 ) ארז ביטון : פואטיקה של הגירה , מודוסים פואטיים ומודוסים של ' אני ' 87 א . במרחב הזמן מתנהלות תנועות רצוא ושוב בין עבר להווה , תנועות העולות מתוך הווה פצוע ושבות ופולשות לתוכו 90 ב . השירה חותרת להבעת מצב המעמת שני דפוסי תרבות , הרפלקטיביות לשני המצבים היא רפלקטיביות למצב גלות 91 ג . סיטואציות קונקרטיות , תמונות ופיסות זיכרון הופכות לסיפור שמסופר לשם עצמו ובו זמנית למטאפורת גלות ופצע 92 ד . מעמד העיוורון ביצירתו המוקדמת של ביטון כממשות וכמטאפורת ההגירה 93 ה . דמויות קונקרטיות , שנמשות מן הזיכרון או עכשוויות , המבליטות את ההתרסקות של מהגר ששובץ בתוך מסגרת אחרת 94 ו . המצב הדו לשוני מונכח בשפת השיר 94 ז . בחירה במודוסים פואטיים אופייניים של המזרח , כמו הקסידה , והצגתם המעודכנת החדשנית 95 ח . שירים מכונני זהות בהם מוצג ה ' אני ' באופן אלטרנטיבי והמודוס הפואטי נקבע בזיקה למודוס השונה של ה ' אני ' 97 ט . שימוש במודוסים מוזיקאליים של קינה ותפילה , ההולמים את תחושת הגלות , הקריעה וההתרסקות 98

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר