רשימת הקשיים והפתרונות

עמוד:13

ח . ב רשימה בסימן רשימה תסומן דרשה הבאה ברשימה , בין שהיא מסוכמת באופן מספרי ובין שהיא מונה פריטים דומים ללא סיכום מספרי . ברשימות שבאוספנו ( כולן עם סיכום מספרי ) באים פסוקים מיואל ומעמוס כפסוקי – ראיה לאחד הפריטים שברשימה . ח . ג דרשה שגורה דרשה המבוססת על מוטיב דרשני המופיע במקומות רבים בספרות חז " ל , וכן דרשה המבוססת בסמוי על מוטיב דרשני השגור בספרות חז " ל – היא דרשה שגורה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר