המקרא בפרשנות חז״ל

עמוד:3

המקרא בפרשנות חז "ל אסופת דרשות חז " ל על נביאים וכתובים מתוך ספרות התלמוד והמדרש ליקטו , סידרו וביארו מנחם בן – ישר יצחק ש ' פנקובר כרך שני יואל ועמוס הוצאת אוניברסיטת בר –אילן רמת – גן תשע "ה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר