תוכן עניינים כללי

עמוד:11

בתורה . 7 59 ' מי שברך ' לעולה . 8 59 נוסח היסוד של ' מי שברך' לעולה . 9 59 תוספות ל ' מי שברך ' . 10 59 סיום חומש 60 . 11 ההפטרות . 12 60 הפטרות מיוחדות . 13 60 נוסח ' מי שברך' לקהל . 14 61 נוסח הברכה למלך . 15 61 תפילת מוסף 62 ו . קידושא רבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . 1 סדר הקידוש . 2 62 סעודה שנייה . 3 62 זמירות של שבת 62 . 4 מהווי השבת בבית בבא צאלי בארפוד 63 ז . מנחה של שבת וסעודה שלישית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 1 סמוך למנחה . 2 64 תפילת מנחה . 3 64 סעודה שלישית 64 ח . שבתות מיוחדות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . 1 שבת שירה . 2 64 שבת עשרת הדיברות . 3 65 שבת תוכחה 67 ט . מוצאי שבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . 1 סדר תפילת ערבית . 2 68 סדר ההבדלה בבית . 3 69 סעודת דוד המלך במוצאי שבת 71 סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 פרק שני : שבת הכרזת החודש , ראש חודש וברכת הלבנה . . . . . . . . . . . . . . -84 75 מבוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 א . שבת שלפני ראש חודש ) שבת הכרזת החודש , או ׳שבת מברכים׳ ( . . . . . . . . . . . 78 . 1 יהי רצון . 2 78 תארים לחודשים . 3 79 נוסח ההכרזה על החודש 79 ב . ראש חודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . 1 ערב ראש חודש . 2 80 ליל ראש חודש . 3 80 שחרית ראש חודש 80 . 4 שבת ראש חודש 81 ג . ברכת הלבנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83 פרק שלישי : חודש אלול וימי הסליחות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -95 85 מבוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 א . מהוויי חודש אלול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ב . ההשכמה לסליחות על ידי השמש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 ג . מהוויי שתיית הקפה בבית כנסת ׳בא לו בן יחיא׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 ד . תיקון כרת באלול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 ה . תעניות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 91

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר