קהילות תאפילאלת/סג'למאסא מעגל השנה

עמוד:5

כרך זה מוקדש למנהיגים הרוחניים של קהילות תאפילאלת במאה העשרים ממשפחת אביחצירא : לאחים ר׳ יצחק ור׳ ישראל ב״ר מסעוד אביחצירא זלה״ה , מארי דאתרא בבודניב ובארפוד , לר׳ מאיר ב״ר ישראל אביחצירא זלה״ה , מרא דאתרא בארפוד וגלילותיה ולר׳ שלום אביחצירא זלה״ה , מנהיגה הרוחני של קהילת תאפילאלת בבצאר שבאלג׳יריה . לר׳ אליהו ובנו ר׳ מכלוף אביחצירא זלה״ה ולר׳ שמואל אביחצירא זלה״ה ואחרונים הם ר׳ יחיא אדהאן ור׳ משה תרג׳מן זלה״ה , רבותיו של בבא צאלי . לחזנים של כל קהילות תאפילאלת שהיו שליחי ציבור , דרשנים , שוחטים , מוהלים וסופרי בי״ד ובכללם חכמי משפחת לעסרי בקצר אסוק וריש . לסופרי סת״ם של תאפילאלת אחד המרבה ואחד הממעיט ובמיוחד לר׳ אליהו סבאג ( ה׳ן בא יאיהו חזאן די זרף ) ובניו ר׳ יצחק ור׳ יעקב , שכתבו יחד כ 150 ספרי תורה ולר׳ אברהם הרוש מקצר א סוק שכתב לבדו 118 ספרי תורה . יהא זכר כולם לחיי העולם הבא

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר