תולדות ההתיישבות החלוצית היהודית בנגב עד לשנת 1948

עמוד:5

הקדמה למהדורה החדשה לפני מעל שלושים שנה , לארור שירות צבאי בנח " ל , סיום לימודי התואר הראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון וגיאוגרפיה , וראשית הקמת משפחתי , ערכתי במסגרת לימודי לתואר השני מחקר זה שהתפרסם כספר בשנת . 1974 המחקר נעשה בתקופה שהייתה קרובה לאירועים של טרום . 1948 משום כך ייחסתי חשיבות רבה , מעבר לעבודה בארכיונים ואיתור חומר רלבבטי שהופיע בדפוס , לעבודת שדה שכללה בדיקת היישובים והאתרים בשטח והחומר הארכיוני שבידם . כמו כן כללה העבודה ראיונות עם אנשי המשקים שנוסדו בנגב ועם אנשי מפתח שפעלו לקידום רכישת הקרקעות וההתיישבות היהודית בנגב בתקופת המחקר . החיבור עסק בהתיישבות היהודיה בנגב עד שנת 1948 ושימש גם כעין מבוא גיארגרפייהיסטורי למתרחש בנגב מאן הקמת מדינת ישראל . למרות התמקדות החיבור בהתיישבות היהודיה בנגב , מניעיה , תהליכיה והשלכותיה , לא הוזנחה בחינתן של התפתחויות כלליות פוליטיות ויישוביות בארץ ובנגב . בין היתר התייחסתי לתמורות שחלו בעקבות סיום השלטון העות ' מאני והתלת המנדט הבריטי על ארץ ישראל , ויחס ממשלים אלו לאזור ולהתיישבות היהודית בו . כמו כן נחקרו תושבי הנגב הערבים , בדואים ברובם , ועמדתם כלפי ההתיישבות היהודית בו . בסופו של החיבור ערכתי השוואה בין ההתיישבות בנגב לתהליכי התיישבות בארץ ישראל , ובאזורי ספר נוספים בעולם באוסטרליה , ניו זילנד , דרום אפריקה , תורכיססן הרוסית , ארגנטינה , ארצות הברית וקנדה . מניעיה של ההתיישבות היהודית בנגב בתקופה שלפני קום מדינת ישראל היו איסטרטגיים פוליטיים . לאחר מלחמת 9401 נבע עיקר הדחף לפעילות התיישבותית יהודית בנגב מיוזמות ממלכתיות , לחצים דחופים שנוצרו עם גל העלייה הגדול של ראשית שנות החמישים , ושיקולי פיזור אוכלוסייה ובטחון , לאלו הייתה השפעה ארוכת טווח על כלל תושבי הנגב , ומצבם עד להווה . נראה גם כי מניעי ואופי ההתיישבות היהודית בנגב ובאזורי ספר אחרים בארץ ישראל בתקופה שלפני הקמח המדינה , והצלחתה המדינית מנקודת ראות יהודיה ציונית , הביאה להכללת הנגב בתחומי המדינה

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר