פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר בספר זה מובא יומנו של דודי , ר ' משה יקותיאל אלפרט ( להלן הרמי " א ) , שהיה לו קשר קרוב ביותר לאבי , שמעון לייב אלפרט , וידידותם האמיצה נודעה בירושלים . הרמי "א ( 1955 - 1895 ) התמנה למוכתר שכונת " בית ישראל " מטעם שלטונות המנדט הבריטי בשנת תרצ " ח ( . ( 1938 תחום אחריותו היה רחב והתנהל בתחומים רבים ומגוונים . מראשית מינויו החל הרמי " א לנהל יומן ( , ( 1952 - 1938 שבו סקר את עבודתו ואת ההתרחשויות בירושלים מבחינה מדינית , פוליטית , ביטחונית , חברתית וכלכלית . ביומנו באים לידי ביטוי ידיעות בנושאים רגישים שאליהם נחשף מתוקף תפקידו וכן העתקים של יותר מ – 4000 תעודות ואישורים שהעניק לתושבים שחיו בתחום אחריותו . בד – בבד נזכרים לאורכו של היומן אירועים מכוננים בתולדות היישוב היהודי בארץ – ישראל ותיאורים מקיפים ומהימנים של קורות ירושלים בכלל ושל השכונות היהודיות בצפון העיר בפרט בתקופת " המדינה שבדרך" ובשנותיה הראשונות של מדינת ישראל . ביומן אחר ( 1955 - 1946 ) נמצאו יותר מ –2000 העתקי תעודות ואישורים שהעניק הרמי " א ומהם עולה כי הוא פעל במסגרת תפקידו הציבורי עד לפטירתו בניסיון לסייע בכל דרך אפשרית לתושבי האזור . במשך זמן רב נשמר היומן בידי בנו של הרמי " א , יצחק אלפרט , וכשזה הלך לעולמו , הופקד היומן בידי אלמנתו פוריה . לימים נמסר היומן ומסמכיו האישיים של הרמי "א לארכיון המדינה למשמרת . זה המקום להודות להם על שאפשרו לי להוציאו לאור . כן יבואו 1 חומר רב של ר ' משה יקותיאל אלפרט ( הרמי " א ) ובנו דב אלפרט מצוי בכמה תיקים בארכיון המדינה ( חטיבה 72 . 47 ) ואלו הם : אמ " י , חטיבה , 72 . 47 פ - , 1878 / 9 יומנו המקורי של הרמי " א מן השנים 1952 - 1938 ( צילום של היומן מצוי בתיקים פ - , 2682 / 3 פ - , 2682 / 4 פ - , 2682 / 5 פ - , 2682 / 6 פ - 2682 / 7 ו – פ - (; 2682 / 8 שם , פ - , 2682 / 2 יומן מקורי של תעודות של הרמי " א מן השנים -1955 1946 ( צילום היומן מצוי בתיקים פ - 2682 / 9 ו – פ - (; 2682 / 10 שם , פ - , 2682 / 1 כמה תעודות יחידות שהעניק הרמי " א לאנשים פרטיים מן השנים ; 1955 - 1953 שם , פ - , 1878 / 1 תכתובות של הרמי " א ושל בנו דב אלפרט משנות הארבעים ומראשית שנות החמישים של המאה העשרים וכן יומן של הרמי " א מתקופת המשטר הצבאי הבריטי ( " היפו " ) על שכונות צפון ירושלים ; שם , פ - , 1878 / 2 מכתבים אחדים ; שם , פ - , 1878 / 3 תכתובות בנוגע למעצרו של דב אלפרט והמאמצים לשחרורו וכן יומן כיס שנתי של הרמי " א משנת תש " ח ( (; 1947 / 48 שם , פ - , 1878 / 4 רישום בעלי בתים בשכונת בית ישראל על –פי גושים שכתב הרמי " א ; שם , פ - , 1878 / 5 קיים רישום של התיק , אך הוא לא נמצא בארכיון המדינה ; שם , פ - , 1878 / 6 צילומים של כתבים של הרמי " א מן השנים ; 1936 - 1924 שם , פ - , 1878 / 7 יומן כיס שנתי של הרמי " א משנת תש " ז ( 1946 / 47 ) ( צילום של היומן נמצא גם בתיק פ - . ( 1878 / 8 גם בארכיון

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר