הקדמה

עמוד:י

באוניברסיטת בר - אילן , בקרן קושיצקי ובקרן לחקר ארץ ישראל בגבולותיה ההיסטוריים על שם א ' וצ ' מוסקוביץ . מה טוב שאנו יכולים לגמול להם בתודה . אני חב תודה למרכז דוד וימימה יסלזון לחקר תולדות ישראל לאור האפיגרפיה באוניברסיטת בר - אילן ולד "ר אסתר אשל העומדת בראשו . ברצוני להביע תודה מיוחדת ונוספת לדוד וימימה יסלזון שהגדילו את סיועם . אסיר תודה אני לשלושת הבתים שאני חי בהם . הראשון הוא ביתי המדעי באוניברסיטת בר - אילן , שחרתה על דגלה את שילוב התורה והמדע ; אני מקווה שהכרך המונח לפני הקוראים ייחשב בעיניהם כביטוי הולם של השילוב בין העולמות הנתפסים לעתים כסותרים . תודה מסוג אחר היא לביתי בקבוצת יבנה . החיים בקיבוץ דתי המתחבט כקהילה בבעיות של שמירת מצוות ושל גיבוש הסכמה חברתית ללא אמצעי אכיפה , ציבור המתמודד גם הוא בשאלות של ניסוח משפטי של רעיונות מופשטים ועיצובם המרומם בלשון של חוק ונוהל , כל אלה חידדו את הבנת הרקע החברתי שבו פעלו חכמים . במקביל לחכמים של אז , גם כיום אנו מתחבטים כיצד לנסח בצורה משפטית הסכמות חברתיות , הסכמות שניסוחן קשה ומעורפל אבל הן מובנות ללא מילים – והמילים רק מגמדות את הרעיון הגדול . אורח החיים בקיבוץ דתי , ובחברה הדתית הכללית בת זמננו , העניקו לנו מבט נוסף על תהליך עיצוב ההלכה , מבט שבו ניסינו לשתף את הקוראים . אחרונים חביבים הם בני ובנותיי שכולם עזרו לי בדרכם ובמקומם במתן " רוח גבית אוהבת" ופה ושם בהעתקות , בצילומים ובהגהות , ובעיקר אשתי שעמלה רבות גם בתחום הארגוני וגם בהכנת האיורים לדפוס . יבואו כולם על הטובה ועל הברכה . ועל כולם יתברך ויתפאר שמו . זכות מיוחדת שזכיתי לה מהחונן לאדם דעת היא שעבודתי היא לי אורח חיים . את יום העבודה אני מתחיל ומסיים בשירת " מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי " , ואשריי שזכיתי לכך . זאב ספראי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר