תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים הקדמה ט חלק ראשון - מסכת מועד קטן מבוא למסכת מועד קטן 3 עדי הנוסח 16 פרק ראשון 18 פרק שני 71 פרק שלישי 87 נספח א : הבעלות על מתקני המים 122 נספח ב : המאבק הלאומי על הקרקע 125 חלק שני - מסכת חגיגה מבוא למסכת חגיגה 143 עדי הנוסח 190 פרק ראשון 192 פרק שני 249 פרק שלישי 298 נספח א : טהרה , מקדש , עלייה לרגל וכלכלה 356 נספח ב : חכמים בסוד שיח ובשיח עם סוד 374 נספח ג : נשים בסדר מועד 408 ביבליוגרפיה וקיצורים לשתי המסכתות 417 מפתח לסדר מועד 430

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר