תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים מבוא : פצועי תפילה 9 פרק ראשון : תפילה וספרות עברית 17 פרק שני : " מות האל " ואפשרות התפילה 32 פרק שלישי : התפילה כנתון ראשוני 83 פרק רביעי : התפילה בלא נמען – בין רפלקסיה עצמית להתרחשות אונטולוגית 98 פרק חמישי : התפילה כהתמודדות עם בעיית הנמען 126 פרק שישי : התפילה לאחר " מות האל " כשחזור רגע מותו של האל 142 פרק שביעי : האדם כיש מתפלל – מתווה פנומנולוגי 170 ביבליוגרפיה 197 מפתח עניינים ושמות 215

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר