תוכן העניינים

עמוד:10

פרק רביעי : " חג של נקבות " – " אסתר המלכה העבריה " 136 תחרויות ; 136 מלכת היופי העברייה ; 143 אסתר המלכה : הקשרים פרשניים 155 פרק חמישי : " מצב רוח מתנופף כדגל " – נשפים והבניית זהות לאומית 165 קיטש או חוויה רב חושית ? הנשפים כביצוע תרבותי של עירוניות ; 165 " מצב רוח מתנופף כדגל " : הנשפים המסורתיים כאתר הבניית זהות 180 פרק שישי : " מסרת שניה (!) , מסרת מודרנית " – שיח המסורת בנשפים המסורתיים 189 שיח המסורת ; 189 שיח המומחים ; 193 רטרוספקטיבה כרונולוגית ; 198 סיכום 213 חלק שני קרנבל הרחוב – העדלידע פרק שביעי : " כולכם לתל אביב לחגיגות הפורים " – חג מקומי ולאומי בתל אביב 219 תהלוכת המסכות : 1936 - 1912 מתהלוכת תלמידים לאירוע המונים ; 219 – 1928 - 1912 קרנבל בתהליך תרבות – 1935 - 1928 ; 224 דת אזרחית מהוקצעת ; 234 לקראת – 1936 התמקצעות יתר וקריסה 255 פרק שמיני : " נוסעים לאסתר " – דת אזרחית ועלייה לרגל בפורים 267 העולים לרגל ; 268 המסע ; 273 היעד ; 276 קומוניטס וחוויית המון ציוני ; 286 סיכום : ממסורת מקומית למסורת לאומית 293 פרק תשיעי : מרדכי רוכב על סוס – הקרנבל כביצוע פוליטי 295 סוס ורוכבו ; 296 המן והיטלר 304 פרק עשירי : " שום הוללות חסרת טעם " – הקרנבל , הפולקלור ותהליך התרבות 323 " חג חילוני ודמוקרטי " ; 324 " סדר , סדר , סדר " ; 329 " עד דלא ידע " : השיח הקרנבלי סביב חגיגות הפורים ; 338 הז ' אנר הקרנבלי : עממיות , עירוניות , ריבונות ; 353 סיכום 358

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר