מבוא

עמוד:10

כתיבתו של הספר ארכה חודשים רבים והתאפשרה הודות לכך שניתן לי לייחד את זמני למחקר ; על כך אני מודה לחברי שדה אליהו , אנשי תורה ועבודה , אשר ידעו להעריך את חשיבות הכתיבה ואף שוחחו עמי רבות בנושא זה ועודדו אותי ממושכות . תנועת הקיבוץ הדתי ובראשה מר נחמיה רפל ראו בכתיבת חיבור על משה אונא והקיבוץ הדתי דרך לדון בסוגיות היסוד שעמדו ועומדות בבסיס החוויה הקיבוצית הדתית וסייעו ביד נדיבה להוצאת הספר . רבים תרמו לחידוד התזות המוצעות בספר ובראשם פרופ ' אבי שגיא , אשר קרא בעיון רב את כתב היד והעיר הערות מועילות . תלמידיי ותלמידותיי אשר במוסדות הלימוד של תנועת הקיבוץ הדתי ועמיתיי בבית המדרש ' רשות הרבים ' , שבחסותו של ' מרכז הרצוג ' , שמעו את הדברים בהתהוותם ותרמו את תרומתם לליבון הנושאים . ולבסוף , אשתי סיון וילדינו – תהל , כרמי , צור , חובב , יונה וצופיה – ידעו לשאול , להוסיף , לתמוך ולהעריך , כל אחד בדרכו , לאורך כל שלבי הכתיבה . ספר זה מוקדש להם באהבה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר